CzarnaPerła

30 tekstów – auto­rem jest Czar­na­Perła.

Je­go Żoną Ma­ta, a Kochanką Klatka 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 stycznia 2011, 12:02

Wal­cząc Prze­ciw­ko Nim i Resztą Świata... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 listopada 2010, 22:41

Two­je Oczy Lu­bią JĄ I To Cię Zdradza
z de­dykacją dla kum­pla - wez sie ogar­nij, scho­waj dumę do kie­sze­ni i do­rośnij ;P 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 października 2010, 16:10

Po­mie­dzy przy­pad­kiem a przez­nacze­niem jest bar­dzo cien­ka linia 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 października 2010, 23:07

"ja bym chciał Tyl­ko jed­no... ze­bys nig­dy mnie nie na­widziła... i to wszys­tko al­bo aż... " - tak mi na­pisałeś... a co Było po­tem? ro­biłam To co mi wychodzi naj­le­piej płakałam nad two­ja duszą... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2010, 13:28

Cza­sem jest się Śle­pym na ucho a Głuchym na oko... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 11 października 2010, 14:18

Chcesz do­wie­dziec sie ja­kie ma za­miary wo­bec Ciebie na ran­dce Chłopak?- naj­pierw spraw­dz co ma w kie­sze­niach al­bo w portfelu" 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 października 2010, 21:30

cza­sem le­piej nie dać sie os­woić dru­giemu czlowiekowi 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 października 2010, 20:18

Jeśli będziesz Dob­ry dla Ludzi Sza­rego Pok­ro­ju i Choć raz po­winie Ci się no­ga- Oni nie będą pa­miętać twoich zasług tyl­ko to co zro­biłeś źle na­wet jeśli to nie two­ja wi­na bo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 września 2010, 21:16

"Boże do­pomóż Mo­jemu Aniołowi Stróżowi bo tra­fiło mu się trud­ne dziecię w opiece" 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 maja 2010, 21:19
CzarnaPerła

nie lubie pisac o sobie:P

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność